I needed a small base64 video file to check for HTML 5 video tag support in the browser. This is what I came up with.

mp4 version: data:video/mp4;base64,AAAAGGZ0eXBtcDQyAAAAAG1wNDJpc29tAAAC3W1vb3YAAABsbXZoZAAAAADPawGIz2sBiAABX5AAAAAAAAEAAAEAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAYaW9kcwAAAAAQgICABwBP////f/8AAAHidHJhawAAAFx0a2hkAAAAAc9rAYjPawGIAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAFAAAAAtAAAAAABfm1kaWEAAAAgbWRoZAAAAADPawGIz2sBiAABX5AAAAAAVcQAAAAAACFoZGxyAAAAAAAAAAB2aWRlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATVtaW5mAAAAFHZtaGQAAAABAAAAAAAAAAAAAAAkZGluZgAAABxkcmVmAAAAAAAAAAEAAAAMdXJsIAAAAAEAAAD1c3RibAAAAKlzdHNkAAAAAAAAAAEAAACZYXZjMQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAALQASAAAAEgAAAAAAAAAAQ5KVlQvQVZDIENvZGluZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABj//wAAADFhdmNDAULAC//hABpnQsAL2QFBn55qAgICgAAAAwCAAV+QB4oVJAEABGjLjLIAAAASY29scm5jbGMAAQABAAEAAAAQc3R0cwAAAAAAAAAAAAAAFHN0c3oAAAAA/////wAAAAAAAAAQc3RzYwAAAAAAAAAAAAAAEHN0Y28AAAAAAAAAAAAAAG91ZHRhAAAAZ21ldGEAAAAAAAAAIWhkbHIAAAAAAAAAAG1kaXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOmlsc3QAAAAyqXRvbwAAACpkYXRhAAAAAQAAAABIYW5kQnJha2UgMC45LjkgMjAxMzA1MTgwMAAAAAhtZGF0

webm version: data:video/webm;base64,GkXfowEAAAAAAAAfQoaBAUL3gQFC8oEEQvOBCEKChHdlYm1Ch4EEQoWBAhhTgGcBAAAAAAAEJxFNm3RALE27i1OrhBVJqWZTrIHfTbuMU6uEFlSua1OsggEwTbuMU6uEHFO7a1OsggQK7AEAAAAAAACkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVSalmAQAAAAAAAEUq17GDD0JATYCNTGF2ZjU1LjMzLjEwMFdBjUxhdmY1NS4zMy4xMDBzpJDJLYi6DaYf/kZJAZ4lyHA6RImIQHkAAAAAAAAWVK5rAQAAAAAAADyuAQAAAAAAADPXgQFzxYEBnIEAIrWcg3VuZIaFVl9WUDiDgQEj44OEC+vCAOABAAAAAAAAB7CCAUC6gbQfQ7Z1AQAAAAAAAobngQCjQgyBAACAMCAAnQEqQAG0AA1HCIWFiIWEiD+Du4NReSdygUXlxka78yuQ5Y3YhZDtTacNrnF+wWgFAdOuXAOjzoo0Fev0n2ty9tm9klhDSO4NXSwAZIgJwlFgIucq4NXiUY9o4XsZ21RQu4+tYmauFhkqoRYogJk8ZYB3Z3INL4yOlS4IrUR3/wYCtBthFJyy7uKol7pM0LacBIGBlw46lSoxvCmaV+MbQvlLjNyTjNUbmI5o7x4RvjrMt6xICu/kZ41BFXfudQcJ5dks/ZNhZSgoz7BfCf36aCeIIRVZ6AWVKnI397mzAgwjJzNG9uPbgHbbCouT0LUEvm34wVEot6kg3sjni75JQS+UriQHw7SA+Z4lVUzsdurPAEuNa+MyR00zPtN1d8rBB9NR3AyctHjFC8HtX4wmkmh8OZrd9g+GjRWl2allen/6vhmSwK+j6II8552q9vQppVv3ZGibaDTFIjYNP6uZwtNhYxwVzjJnrMCRMq15xny2JoGO/zML8PpMT9octgKlos/sFgtGKc+DSVvSVmwe0vUWU1u3StCj2z5kUbZxtkgNYDcVyX+wNZRMVC9J7TgS5Chmdyvjr9ZgD131Sh3dmEtn1KBeMjehlzs5VLDaoHo0fPdjjHS+YN7Xkwh9qrCr1rfWxb2LdcO5DY4CHzR1lZsteKg9M6deYkRDj1aD7REw2haQAKPygQDIAJEMADwR/AAYABjqV/QAdvWfy/vghMy7lfz2D4cfQPB7J+l/vHniTxnBMh0DMsUkvvEbXrhAwhyKcdQI1HEQhN9qV/4356mrXYHs3D6ut/cvcw4f2aSoqKceDmaanCp5jSu6YzqI0gClfnxcWrgAHFO7awEAAAAAAAARu4+zgQC3iveBAfGCAXjwgQM

If you can make the webm version smaller please make a comment.

Video credit: Coffee Cup by Jeffrey Beach

18 Apr 2015